Vstopna stran
  • Tiskaj
  • Kontakt
  • Kazalo

Ste že pripravljeni na eRačune


Verjetno že veste, da bo možno proračunskim uporabnikom od 31. 12. 2014 naprej dostavljati račune le v elektronski obliki. Elektronski račun (eRačun) pa ni le račun v PDF obliki ampak je sestavljen iz:
1) XML ovojnice (elektronske kuverte)
2) podatkovnega dela, formiranega v XML datoteki skladno s standardom eSlog
3) prilog računa (kot priloga je najpogosteje priložena PDF datoteka)

Zato se je potrebno nanj ustrezno pripraviti, kar pa zahteva kar nekaj časa, saj je treba vaš informacijski sistem temu primerno prilagoditi tako, da bo ta lahko eRačune tudi generiral.

Tisti, ki ne poslujete veliko s proračunskimi uporabniki (do 100 izdanih računov letno), boste lahko eRačune formirali tudi preko ročnih vnosov na spletni strani Uprave za javna plačila. Na tej spletni strani najdete tudi vsa ostala podrobnejša navodila glede izmenjave eRačunov.


Prednosti eRačuna

Eko: manjša poraba papirja
Varnost: pošiljanje podatkov po varni elektronski poti
Hitrost dostave: avtomatizirana izmenjava računov pohitri poslovanje
Preglednost: večja preglednost in nadzor nad delom z računi, med drugim bo imel tudi FURS vpogled v eRačune, kar pomeni, da ne bo več potrebno dokazovanje o tem, ali se je dobropis predal naslovniku ali ne
Manjša možnost napak:avtomatski prevzem računov zmanjša število napak, saj prepisovanje podatkov ni potrebno
Enostavno za prejemnika: celoten krog dela z računom je avtomatiziran (prejem računa, knjiženje v dokumentnem sistemu, knjiženje v računovodskem sistemu, priprava naloga za plačilo)
Nižji stroški poslovanja: manj papirja, stroškov poštnih storitev, ročnega dela
Hranjenje v elektronski obliki

Katere listine so eRačun

S skupnim imenom »eRačun« se označujejo dokumenti oziroma knjigovodske listine, ki vsebujejo zapise o poslovnih dogodkih, na osnovi katerih se spreminjajo sredstva ali obveznosti do njihovih virov, prihodki ali odhodki. Knjigovodske listine so lahko prejete ali izdane. Popolnost, resničnost in poštenost poslovnega dogodka izkazujejo z obveznimi elementi listine. Slednji so opredeljeni tako v Pravilniku o računovodstvu organizacije kot v Zakonu o davku na dodano vrednost (ZDDV-1). Za eRačune torej štejemo dokumente oziroma listine, ki vsebujejo obvezne elemente, in sicer ne glede na to, kako se listina imenuje (račun, dobropis, bremepis, avansni račun, zahtevek za plačilo …). Med dokumente, ki se morajo dostavljati v elektronski obliki, sodijo tudi računi izven sistema DDV (opomini, zamudne obresti ipd.).

Uporabniki sistema NOVA

Problematiko eRačunov rešuje vsaka lizing hiša posebej. Najprej je potrebno predelati vse izpise faktur z orodjem Stimulsoft, ki omogoča avtomatizirano kreiranje (vizualizacijo) na aplikacijskem strežniku, ter vzpostaviti sistem eDocs (sistem za generiranje elektronskih dokumentov) in modul za kreiranje eRačunov (eRačun). S sistemom eDocs je omogočeno kreiranje elektronskih dokumentov tako, da so primerni za avtomatsko shranjevanje in odpošiljanje na različne kanale (eArhiv, EPPS/KRO ipd.), modul eRačun pa formira zapise (eRačune) v ustrezni obliki eSlog, ki je primerna za predajo elektronskemu poštarju (tzv. procesorju, s katerim ste sklenili pogodbo za distribucijo eRačunov).

Pogoj za to, da eRačune kreirate z informacijskim sistemom NOVA, je ta, da:
- morate imeti modul eDocs ter v njem implementirane vse tipe faktur (teh je približno 17), tisti, ki tega modula še nimate, pa vedite, da je okvirni čas za predelavo izpisov skupaj s testiranjem 2-3 mesece
- morate imeti naš modul eRačun, ki formira zapis v eSlogu (podatkovni del, ovojnica, priloga PDF)
- morate imeti vzpostavljen digitalni certifikat za podpisovanje kreiranih eRačunov (pridobite ga pri enem od registriranih ponudnikov SIGENCA, HALCOM ...)
- morakte skleniti pogodbo z enim od procesorjev (poštarjev elektronskih računov), najverjetneje z eno od bank, pri kateri imate TRR, ki bo vaše eRačune distribuiral. Seznam ponudnikov in bank, ki so registrirane za distribucijo eRačunov, najdete na spletni strani Uprave za javna plačila

Za vsa pojasnila pa smo vam na voljo.


Vse novice

MOJA STRAN

Prijava
  • Uporabniško ime:  
  • Geslo:  
  • Nov uporabnik
  • Pozabljeno geslo